EDIFACT validointi

Tarjoa aineistojen testaus itsepalveluna kauppakumppaneillesi

EDIFACT KIRJASTO

UN/EDIFACT kirjasto helppokäyttöisessä muodossa ja mikä parasta: ILMAISEKSI

EDIFACT-työkalu

EDIFACT on yhä merkittävä organisaatioiden välisessä tiedonvälityksessä käytetty sanomasyntaksi. EDIFACT-sanomien käsittelyä ja virheiden selvittelyä hankaloittaa yleisten työkalujen vähäisyys ja rajoittuneisuus. Truugon tavoitteena on olla markkinoiden helpoin ja tehokkain väline EDIFACT-aineistojen virheiden paikantamiseen ja korjaamiseen itsepalveluna.

Perinteisen EDIFACT-testauksen ongelmat

Perinteisesti testausvaiheessa EDIFACT-aineistot lähetetään vastaanottajalle, joka tarkastaa omasta taustajärjestelmästään, että aineisto on tullut virheittä perille. Mikäli vastaanotto päätyy virheeseen, joudutaan virheitä etsimään aineistoista usein jopa manuaalisesti rivi riviltä ja merkki merkiltä. Tämä edellyttää pitkällistä perehtymistä niin EDIFACT-syntaksiin kuin eri käyttötapauksiin. Kaikkia virheitä ei juuri koskaan löydetä kerralla, jolloin yksinkertaisetkin ongelmat johtavat iteratiivisiin selvittelyprosesseihin.

Truugon EDIFACT-tuki

Truugo-palvelussa voit luoda sanomadokumentaation ja testipenkin samalla kertaa. Näin ne pysyvät aina linjassa keskenään!

Truugon EDIFACT Subset Editor on markkinoiden helpoin ja tehokkain tapa sanomadokumentaatioiden luomiseen ja ylläpitoon. Alustava sanomadokumentaatio voidaan muodostaa esimerkkisanoman perusteella, jolloin jäljelle jää vain tarkennusten teko. Tehtyjen rajausten ja määritysten pohjalta voidaan myös automaattisesti muodostaa testipenkki aineistojen testaamiseen.

EDIFACT-testaukseen on tarjolla samat toiminnot kuin XML:lle ja lisäksi joukko lisätoimintoja, kuten EDIFACT Browser, nopeuttamaan EDIFACT-sanomien tarkastelua ja virheiden paikantamista.

Yksityiskohtaiseen aineistojen testaukseen Truugo tarjoaa konseptin nimeltään testausprofiili. Sen avulla voidaan suorittaa sekä rakenteellinen tarkistus (standardirakenne + soveltamisohjeen rajaukset) että sisällön tarkistus (ehdolliset tiedot, tietojen muoto- eheysvaatimukset) samalla kertaa. Truugo tarjoaa myös työkalut testausprofiilien itsenäiseen toteutukseen ja ylläpitoon, mutta tarvittaessa tarjoamme mielellämme myös apua.

Truugo tuottaa jokaisesta testauksesta välittömästi testausraportin (example). Testausraportin voi jakaa helposti eteenpäin suoraan sovelluksesta.

Itsepalvelu kauppakumppaneille

Suurimmat hyödyt saavutetaan tarjoamalla testaus itsepalveluna kauppakumppaneille. Ratkaisu vähentää kahdenkeskiseen testaukseen käytettyä aikaa jopa 90% parantaen samalla asiakastyytyväisyyttä.

Vaihtoehdot itsepalvelun tarjoamiseen:
1.) Luo Truugo-portaaliin validointiryhmä ja kutsu kumppanit liittymään ryhmään
2.) Luo testauslomake tarjotaksesi kumppaneillesi kaikista vaivattomin ratkaisu (ei rekisteröitymistä)

Tutustu veloituksetta

Palvelun peruskäyttö on ilmaista. Rekisteröidy ja tutustu veloituksetta Truugo-sovellukseen. Olethan meihin yhteydessä halutessasi lisätietoja testauslomakeratkaisusta.

Tarjoamme käyttöösi myös palvelun, jossa voit selata EDIFACT hakemistoja ja sanomakuvauksia veloituksetta. Suuren suosion saavuttanut palvelu on käytössä jo yli 100 maassa.