Esittely

Miksi Truugo?

Korkea tiedon laatu on edellytys prosessien automatisoinnille

Verkottuneessa liiketoimintaympäristössä sähköinen tiedonsiirto on tärkeässä roolissa prosesseja automatisoitaessa. Automatisoinnin onnistumiseen liittyy keskeisesti välitettävän tiedon laatu, joka saavutetaan vain systemaattisella dokumentoinnilla, testauksella ja laadunvarmistuksella. Truugo on juuri tähän tarkoitukseen luotu dokumentointi- ja testausalusta.

Tiedon laatu on korkeintaan dokumentaation laatutason mukainen

Tiedonsiirron keskeinen osa on formaatti (wire format), jossa tietoja siirretään organisaatioiden ja järjestelmien välillä. Jos se on puutteellisesti dokumentoitu (soveltamisohje), haasteita ja kustannuksia syntyy yhteentoimivuuden, skaalautuvuuden ja ylläpidon saralla.

Huolimatta edellä mainituista riskeistä, soveltamisohjeet ovat usein manuaalisesti ylläpidettyjä vapaamuotoisia dokumentteja, mikä tekee niiden eheyden ja laadun varmistamisesta lähes mahdotonta. Lisäksi validointisääntöjen toteuttaminen manuaalisesti näiden vaatimusten pohjalta on hyvin työlästä ja altista inhimillisille virheille. Epätarkka dokumentaatio johtaa tarpeettomiin selvityspyyntöihin ja kirjaviin toteutuksiin, mikä vaikeuttaa merkittävästi myös versiopäivitysten tekemistä. Näistä ongelmista johtuvat kustannukset kasvavat yrityksen kumppaniverkoston laajentuessa.

Työkalut tiedon laadun hallintaan

Truugon tavoitteena on tarjota pitkälle mietityt työkalut rakenteisten tietojen laadun hallintaan, kattaen dokumentoinnin, testauksen ja laadunvarmistuksen, sekä yksityiskohtaisen virheraportoinnin. Toiminnot on nivottu tiiviisti yhteen, varmistaen, että dokumentaatio ja testaussäännöt pysyvät aina yhdenmukaisina. Tämä jo sinällään säästää merkittävästi ylläpitoresursseja, mutta suurimmat säästöt syntyvät toistuvien laatuongelmien vähenemisestä.

Truugo on keskeinen työkalu toimintojen virtaviivaistamiseen, liiketoimintariskien vähentämiseen ja asiakasmielikuvan parantamiseen sähköisessä tiedonsiirrossa.

Seuraava artikkeli: Kohdeasiakkaat