Finvoice 3.0

EN16931 sähköisen laskun semanttinen malli

Finvoice 3.0 versiopäivitykselle katetaan ensisijaisesti EU:n verkkolaskudirektiivin asettamat vaatimukset julkisten hankintojen sähköisille laskuille. Päivitykselle katetaan myös sähköisen kuitin (eReceipt) sisältövaatimukset.

Verkkolaskudirektiivi ja -laki

EU:n verkkolaskudirektiivi (2014/55) koskee ensisijaisesti julkisia hankintoja. Suomessa verkkolaskulaki (HE 256/2018 vp) laajentaa direktiiviä kansallisesti antaen myös elinkeinonharjoittajille oikeuden edellyttää EU direktiivin mukaisia laskuja. Lain mukaan hankintayksiköllä ja elinkeinonharjoittajalla on oikeus saada pyynnöstä lasku toiselta hankintayksiköltä tai elinkeinonharjoittajalta lain määrittelemässä sähköisen laskun muodossa 1.4.2020 alkaen.

EN 16931 - Laskun semanttinen malli

Verkkolaskudirektiivin keskiössä on laskun semanttinen malli (semantic model for core invoice), joka on kuvattu standardissa EN 16931-1:2017. Laskuformaattien omistajien tehtävänä on luoda mäppäys oman laskuformaatin ja semanttisen mallin tietoelementtien välille.

Semanttisen mallin keskeisiä määrityksiä ovat mm.:

  • yksilöivät tunnisteet laskun keskeisille tietoelementeille (BT-112 = Invoice total amount with VAT)
  • joukko kaikille laskuille pakollisia tietoja (BT-151: Invoiced item VAT category code)
  • joukko kaikille laskuille yhteisiä sääntöjä (BR-21: Each Invoice line shall have an invoice line identifier.)
  • laskentakaavat laskun keskeisille rahamäärille (BR-CO-13: BT-109 = Σ BT-131 - BT-107 + BT-108)
  • desimaalien määrät ja pyöristyssäännöt laskun keskeisille rahamäärille (BT-131: Invoice line net amount = max. 2 decimals)

Vaikutus nykykäytäntöihin

Semanttisen malliin sisältyy pakollisia tietoja, joita kotimaisella verkkolaskulla ei ole yleisesti välitetty. Kaikkien laskuttajien/ohjelmistotalojen tulee täydentää laskuaineistojaan, sillä vanhoista verkkolaskuista yli 95% ei täytä EN16931 vaatimuksia.

Keskeisin täydennettävä asia on verokohtelun esittäminen verkkolaskuilla. Semanttisessa mallissa ALV-verojen eheystarkistukset perustuvat verokohtelukoodien käyttöön. Finvoice-verkkolasku on tukenut verokohtelun esittämistä versiosta 1.3 alkaen, mutta nämä tiedot puuttuvat monista kotimaisista verkkolaskuista.

Finvoice 3.0 versiossa tietoelementtien määrä on kasvanut yli kahdella sadalla (827 -> 1052) suhteessa Finvoice 2.01 versioon. Valtaosa näistä on laskustandardien harmonisointiin liittyviä metatietoja, kuten @SchemeID ja @QuantityUnitCodeUN.

Täyttääkö laskuni EN16931 vaatimukset?

Standardi (EN 16931-1:2017) sisältää 150 sivua, joten sen läpikäynti on melko työläs toimenpide. Valmiit Finvoice 3.0 testipenkkimme nopeuttavat ja helpottavat tämän työn toteuttamista. Tarjoamme kolme testipenkki eri tarpeiden kattamiseen:

  • Finvoice 3.0 (EN16931) - Kaikki semanttisen mallin mukaiset vaatimukset (~ 200 tarkistusta)
  • Finvoice 3.0 (public administration) - Valtiokonttorin täsmennykset semanttisen mallin mukaisille verkkolaskuille (~ 60 tarkistusta)
    Pohjana: Julkishallinnon täsmentävä ohje direktiivin 2014/55 semanttisen mallin mukaisten verkkolaskujen vastaanottoon
  • Finvoice 3.0 - kotimaisen verkkolaskun vaatimukset täydennettynä keskeisillä EN16931 vaatimuksilla (~ 130 tarkistusta)

Suorita ilmainen Finvoice-pikatesti, nähdäksesi täyttääkö XML-aineistosi Finvoice 3.0 -vaatimukset.