Finvoice 3.0

EN16931 sähköisen laskun semanttinen malli

Finvoice 3.0 versiopäivitykselle katetaan ensisijaisesti EU direktiivin 2014/55 asettamat vaatimukset julkisten hankintojen sähköisille laskuille. Päivitykselle katetaan myös sähköisen kuitin (eReceipt) sisältövaatimukset.

EU direktiivi 2014/55

EU direktiivi 2014/55 koskee julkisia hankintoja, mutta se tulee mitä ilmeisimmin vaikuttamaan koko verkkolaskutukseen EU alueella. Jos laskuaineistoja tulee joka tapauksessa täydentää julkisiin hankintoihin liittyen, miksei samoja täydennyksiä tehtäisi myös muihin verkkolaskuihin rinnakkaisten käytäntöjen välttämiseksi?

EN 16931 - Laskun semanttinen malli

EU direktiivin keskiössä on laskun semanttinen malli (semantic model for core invoice), joka on kuvattu standardissa EN 16931-1:2017. Laskuformaattien omistajien tehtävänä on luoda mäppäys oman laskuformaatin ja semanttisen mallin tietoelementtien välille.

Semanttisen mallin keskeisiä määrityksiä ovat mm.:

  • yksilöivät tunnisteet laskun keskeisille tietoelementeille (BT-112 = Invoice total amount with VAT)
  • joukko kaikille laskuille pakollisia tietoja (BT-151: Invoiced item VAT category code)
  • joukko kaikille laskuille yhteisiä sääntöjä (BR-21: Each Invoice line shall have an invoice line identifier.)
  • laskentakaavat laskun keskeisille rahamäärille (BR-CO-13: BT-109 = Σ BT-131 - BT-107 + BT-108)
  • desimaalien määrät ja pyöristyssäännöt laskun keskeisille rahamäärille (BT-131: Invoice line net amount = max. 2 decimals)

Vaikutus nykykäytäntöihin

Semanttisen malliin sisältyy pakollisia tietoja, joita kotimaisella verkkolaskulla ei vielä yleisesti välitetä. Siten useimpien laskuttajien tulee täydentää laskuaineistojansa.

Keskeisin täydennettävä asia on verokohtelun esittäminen verkkolaskuilla. Semanttisessa mallissa ALV-verojen eheystarkistukset perustuvat verokohtelukoodien käyttöön. Finvoice-verkkolasku on tukenut verokohtelun esittämistä versiosta 1.3 alkaen, mutta nämä tiedot puuttuvat yhä monista kotimaisista verkkolaskuista.

Suhteessa edeltävään Finvoice 2.01 versioon tietoelementtien määrä on kasvanut reilulla kahdella sadalla (827 -> 1052). Näistä tosin lähes puolet on semanttisen mallin edellyttämiä metatietoja, kuten @SchemeID ja @QuantityUnitCodeUN.

Täyttääkö laskuni EN16931 vaatimukset?

Standardi (EN 16931-1:2017) sisältää 150 sivua, joten sen läpikäynti on melko työläs toimenpide. Valmiit Finvoice 3.0 testipenkkimme nopeuttavat ja helpottavat tämän työn toteuttamista. Tarjoamme kolme testipenkki eri tarpeiden kattamiseen:

  • Finvoice 3.0 (EN16931) - Kaikki semanttisen mallin mukaiset vaatimukset (~ 200 tarkistusta)
  • Finvoice 3.0 (public administration) - Valtiokonttorin täsmennykset semanttisen mallin mukaisille verkkolaskuille (~ 60 tarkistusta)
    Pohjana: Julkishallinnon täsmentävä ohje direktiivin 2014/55 semanttisen mallin mukaisten verkkolaskujen vastaanottoon
  • Finvoice 3.0 - kotimaisen verkkolaskun vaatimukset täydennettynä keskeisillä EN16931 vaatimuksilla (~ 130 tarkistusta)

Suorita ilmainen Finvoice-tarkistus, nähdäksesi täyttääkö XML-aineistosi Finvoice 3.0 -vaatimukset.