Finvoice API

Rajapinta Finvoice-verkkolaskujen testaukseen

Truugo-aineistotestaus voidaa liittää saumattomaksi osaksi yrityksen järjestelmiä API-rajapinnan avulla. Kun selkeä ja ykstyiskohtainen testauspalaute saadaan nopeasti ja vaivattomasti, säästetään merkittävästi aikaa ja resursseja.

Käyttöesimerkkejä

Järjestelmäkehitys

Laskutusjärjestelmän päivityksen yhteydessä yritys haluaa varmistaa, että järjestelmän tuottamat aineistot ovat yhä vaatimusten mukaisia. Testaamalla esimerkiksi 1000 aineistoa Truugo get-status API-kutsulla, myös harvoin toistuvat virheet on nopea paikantaa. Järjestelmäkehittäjä saa get-report-kutsulla helposti tiedon kunkin virheellisen aineiston puutteista.

HYÖDYT: Varmistetaan aineistojen laatu nopeasti ja tehokkaasti, samalla välttäen ikävät yllätykset tuotannossa.

Asiakastuen tavoitteena on ratkaista ongelmatilanteet nopeasti ja kustannustehokkaasti. Asiakastuen tekninen tietämys ja työkalut harvoin kuitenkaan riittävät verkkolaskujen teknisten aineisto-ongelmien ratkomiseen. Tällöin palloa joudutaan siirtämään henkilöltä toiselle, jolloin vastausajat pitenevät ja kustannukset kasvavat.

Kun Truugo API liitetään osaksi asiakaspalvelun työkaluja, voidaan asiakkaalle antaa välitön vastaus ja vain erityistapaukset ohjataan asiantuntijoiden selvitettäväksi. Truugon get-status API-kutsun avulla asiakaspalvelija saa välittömästi tiedon, onko aineistossa puutteita. Virheellisten aineistojen osalta get-report API-kutsu tuottaa asiakaspalvelijalle yksityiskohtaisen virheraportin, jonka voi tarvittaessa jakaa helposti myös asiakkaalle.

HYÖDYT: Nopeat vasteajat parantavat asiakastyytyväisyyttä ja asiakastuen kuormitus vähenee.

Laskuttaja haluaa varmistaa aineistojen laadun lähetysvaiheessa, koska edeltävien laskujen läpimeno/maksatus on viivästynyt tai estynyt sisältövirheiden takia. Laskutussovellukseen integroitu testauspainike (get-status API-kutsuna) antaa asiakkaalle nopeasti tiedon, ovatko aineiston rakenne ja sisältö kunnossa. Virheellisten aineistojen osalta get-report API-kutsu tuottaa asiakkaalle välittömästi yksityiskohtaisen virheraportin, jonka avulla virheet on nopea paikantaa ja korjata.

HYÖDYT: Laskutussovellukseen integroitu validointimahdollisuus tuottaa lisäarvoa, parantaa käyttökokemusta ja vähentää asiakastuen tarvetta.

Laskutusprosessissa havaituista aineistovirheistä tulee välittää ymmärrettävä ilmoitus laskuaineiston lähettäjälle mahdollisimman nopeasti ja vaivattomasti. Helpoiten selkeä ja kattava virheilmoitus saadaan käyttämällä get-report API-kutsua, jolloin testausraportin URL voidaan sellaisenaan välittää aineiston lähettäjälle.

HYÖDYT: Tehokas virhemekanismi nopeuttaa virheiden selvittämistä, parantaa palvelukokomusta ja vähentää asiakastuen kuormitusta.

Kutsutyypit

get-status

Testauksen lopputulos palautetaan koodina: FAILED, INVALID, PASSED, VALID

Soveltuu prosessin ohjaukseen ja virheellisten aineistojen seulomiseen suuremmassa aineistojoukosta.

Testin tietoja ei tallenneta Truugo-palvelimelle.

koodien selitykset englanniksi

store-status-(30|60)-d

Kuten get-status -kutsu, mutta testi tilastoidaan palvelimelle valituksi ajaksi.

Testin tietoihin voidaan liittää "tägi", jonka perusteella testitilastot voidaan ryhmitellä esim. lähettäjän mukaan.

Testauksen lopputuloksena palautetaan testauksen lopputulos koodina ja testausraportin www-osoite (URL).

Testausraportin ohessa käyttäjälle on tarjolla kaikki samat lisätoiminnot kuin Truugo-portaalissa.

Aineisto ja testausraportti tallennetaan Truugo-palvelimelle korkeintaan 24h tunniksi. Käyttäjä voi myös halutessaan poistaa raportin ennen määräajan täyttymistä. Testausraportti on suojattu SSL-yhteydellä ja 32-merkin pituisella uniikilla tunnisteavaimella (uid).

Kuten get-report -kutsu, mutta raportti ja testattu aineisto tallennetaan palvelimelle valituksi ajaksi.

Testin tietoihin voidaan liittää "tägi", jonka perusteella raportit/testitilastot voidaan ryhmitellä esim. lähettäjän mukaan.

Käyttöönotto

Yleiset ohjeet API:n käyttöönottoon (englanniksi): https://www.truugo.com/api/

Ota yhteyttä, kun haluat tarkempia tietoja API-kutsuista parametreineen.