Esittely

Palvelusanasto

Olemme listanneet tähän keskeiset palveluun liittyvät termit, tukemaan palveluun tutustumista.

Käyttäjätili (Account)

Kullakin järjestelmään rekisteröityneellä käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätili. Käyttäjä voi liittyä jäseneksi yhteen tai useampaan ryhmään, saadakseen käyttöoikeuden niiden tarjoamiin testausprofiileihin ja oheismateriaaleihin. Käyttäjätili voidaan linkittää korkeintaan yhteen organisaatioon.

Kullakin tilillä on tietty palvelutaso (Service plan), joka määrittää käytettävissä olevat toiminnot, oikeudet ja käyttörajat.

Organisaatio (Organization)

Käyttäjätilin toiminnot, oikeudet ja käyttörajat määräytyvät organisaation kautta, kun kyseessä on tiimilisenssi. Kullakin organisaatiolla on nimetty pääkäyttäjä, jolla on oikeudet hallita lisenssiin liittyviä käyttäjiä ja käyttörajoja. Pääkäyttäjä toimii myös organisaation ja palveluntarjoajan välisenä yhteyshenkilönä, tarvittavan tiedonkulun hoitamiseksi.

Työtila (Workspace, Group)

Organisaatioiden ylläpitäjät voivat luoda palveluun toteutusryhmiä (Implementation group) testausprofiilien ylläpitoon ja testausryhmiä (Validation group) valmiiden testausprofiilien ja oheismateriaalien julkaisemiseen loppukäyttäjille. Ryhmissä on kolme käyttäjätasoa: pääylläpitäjä, ylläpitäjä ja jäsen. Jäsenet saavat käyttöoikeuden ryhmän testausprofiileihin ja oheismateriaaleihin. Jäsenet eivät näe ryhmän muita jäseniä.

Ryhmän voi määrittää joko julkiseksi, yksityiseksi tai rajoitetuksi. Julkinen ryhmä näkyy kaikille käyttäjille ja kuka tahansa voi liittyä sen jäseneksi. Yksityinen ryhmä on näkymätön muille palvelun käyttäjille ja siihen voi liittyä vain kutsusta. Rajoitettu ryhmä näkyy kaikille palvelun käyttäjille ja siihen voi liittyä täyttäessään ja hyväksyessään ryhmäkohtaiset ehdot, kuten palvelumaksun.

Jokaisella käyttäjällä on lisäksi henkilökohtainen toteutusryhmä (My workspace) ja testausryhmä (My sandbox) omien testausprofiilin ja oheismateriaalien käyttöön ja ylläpitoon. Tiimikäytössä näitä ryhmiä voi hyödyntää keskeneräisten testipenkkien tallennukseen ja testikäyttöön.

Testausprofiili (Test Profile)

Testausprofiili nivoo saumattomasti yhteen erilaiset aineistovaatimukset, mahdollistaen sanoman rakenteen, sisällön ja tapauskohtaisten vaatimusten tarkistamisen yhdellä kertaa. Testausprofiili sisältää yhden tai useamman testausvaiheen, joista kukin perustuu joko skeema- tai sääntöpohjaiseen tarkistukseen.

Lisätiedot: Testausprofiili

Kirjanmerkki (Bookmark)

Kirjanmerkkien avulla käyttäjä voi listata itselleen merkitykselliset dokumentit ja testausprofiilit. Lisäksi testaustyökaluissa listattavat testausprofiilit rajataan kirjanmerkkien mukaan.

Testausraportti (Test Report)

Testattaessa aineisto valittua testausprofiilia vasten, tuottaa järjestelmä palautteena testausraportin. Se on aineistosyntaksista riippumaton, määrämuotoinen dokumentti testauksen tuloksista ja löydetyistä virheistä. Testausraportin tallennusaika määräytyy käyttäjätilin palvelutason mukaan.

Testausraportin ohessa on yleisiä ja aineistosyktaksista riippuvaisia lisätoimintoja, tukemaan virheiden selvittämistä. Lisätoimintoja voidaan määrittää myös testausprofiilikohtaisesti esimerkiksi aineiston visualisointiin liittyen.

Lisätiedot: Testausraportti

Testauslomake (Test form)

Testauslomake on ratkaisu, jonka avulla kauppakumppaneille tarjotaan helppo itsepalveluratkaisu aineistotestaukseen. Sovelluksesta lähetetään kauppakumppanille sähköpostitse määräaikainen käyttöoikeus, joka oikeuttaa valitun testauslomakkeen käyttöön ilman palveluun rekisteröitymistä. Ratkaisua käytetään etenkin käyttöönottojen yhteydessä, nopeuttamaan läpimenoaikoja, säästämään resursseja ja parantamaan laatua.

Lisätiedot: Testauslomake

Testauskiintiö (Credit Quota, Test Quota)

Kuukausittainen testauskiintiö määräytyy palvelutason tai palvelusopimuksen mukaan. Kiintiön täyttyessä käyttäjä voi joko päivittää palvelutasonsa, käyttää extra credittejä tai odottaa seuraavaan kuukauteen.

Lisäcreditit (Extra credits)

Lisäcredittien avulla käyttäjä voi kattaa kuukausittaisen testauskiintiön ylittävän käytön. Lisäcredittejä voi ostaa erissä verkkokaupasta ja ne ovat voimassa 12kk ostohetkestä.