Esittely

Simulointi

Varmuutta vastaanottokäsittelyjen toimivuuteen

Aineistojen vastaanottokäsittelyn toimivuuden varmistaminen edellyttää prosessin simulointia. Truugon sisältötestaus ovat vaivatta liitettävissä osaksi simulointisovelluksen päätöslogiikkaa Web Services -rajapinnan välityksellä.

Sisältötestaus osana simulointia

Tiedonvälitysprosessia voidaan simuloida yksinkertaisella sovelluksella, joka vastaanottaa lähettäjän aineiston ja palauttaa prosessin mukaisen vasteen. Esimerkiksi tilaussanomalle vasteena lähettävä kuittaussanoma ja sen sisältö voidaan valita Truugon tuottaman testausraportin perusteella: Mikäli aineisto on testausraportin mukaan kunnossa, palautetaan tilausvahvistus ja muutoin tekninen virhekuittaus valituin lisätiedoin. Päättelysäännön rakentaminen on helppoa, sillä testattaessa Truugon Web Services-rajapinnan kautta saa testausraportin XML-muodossa.


Simulointi

Simulointisovelluksen toteutus

Keskitetyn simulointisovelluksen toteutus on yksinkertaisimmillaan hyvin suoraviivainen. Simulaattorille tulee välittää aineiston ohella parametreinä case-tunniste "Send Order" sekä testattava skenaario "Receive Order Response" tai "Receive Invoice". Lisäksi tarvitaan simulointilogiikan sisältävä "kytkin"-toiminto, joka määrittää millainen vastesanoma kulloinkin tulee palauttaa. Päätösehtona voidaan käyttää aineiston laatua, jolloin testausraportin perusteella valitaan kumman kytkimen "haaran" mukainen vaste palautetaan.

Keskeinen osa simuloinnin toteuttamista on vastesanomien tuottaminen. Suoraviivaisin toteutus syntyy käyttämällä XSLT-muunnoksia sekä joukkoa vakioarvot sekä tapauskohtaiset tiedot sisältäviä XML-tiedostoja.

Toteuta itse tai tilaa palveluna

Truugon sisältötestaukseen perustuvan simulointisovelluksen voi toteuttaa itse hankkimalla Truugon Web Services -rajapinnan käyttöoikeuden.