Esittely

Simulointi

Varmuutta vastaanottokäsittelyjen toimivuuteen

Aineistojen vastaanottokäsittelyn toimivuuden varmistaminen edellyttää prosessin simulointia. Truugon aineistotestaus on liitettävissä vaivatta osaksi simuloinnin päätöslogiikkaa Truugon API -rajapinnan avulla.

Aineistotestaus osana simulointia

Tiedonvälitysprosessia voidaan simuloida yksinkertaisella sovelluksella, joka vastaanottaa lähettäjän aineiston ja palauttaa prosessin mukaisen vasteen. Esimerkiksi tilaussanomalle vasteena lähetettävä kuittaussanoma ja sen sisältö voidaan valita Truugon tuottaman testausraportin perusteella: Mikäli aineisto on testausraportin mukaan kunnossa, palautetaan tilausvahvistus ja muutoin tekninen virhekuittaus valituin lisätiedoin.

Simulation

Simulointisovelluksen toteutus

Simuloinnin toteutus on yksinkertaisimmillaan hyvinkin suoraviivaista. Simulaattorille tulee välittää aineiston ohella parametreinä case-tunniste "Send Order" sekä testattava skenaario "Receive Order Response" tai "Receive Invoice". Lisäksi tarvitaan simulointilogiikan sisältävä "kytkin"-toiminto, joka määrittää millainen vastesanoma kulloinkin palautetaan. Päätösehtona voidaan käyttää aineiston laatua, jolloin testin tuloksen perusteella valitaan kumman "haaran" mukainen vaste palautetaan.

Keskeinen osa simuloinnin toteuttamista on vastesanomien tuottaminen. XML:n osalta suoraviivaisin toteutus syntyy käyttämällä XSLT-muunnoksia sekä joukkoa vakioarvoja.

Lisätiedot englanniksi: API

Seuraava artikkeli: Palvelusanasto