XML ja EDI

Soveltamisohjeet

Soveltamisohje (sovellusohje, käyttöohje)(engl. implementation guideline) on määritys, jolla tietyn sanomastandardin tietty sanomatyyppi otetaan käyttöön tietyssä kontekstissa. Soveltamisohje määrittää siten käyttöympäristön sekä tarkennukset, joilla valittu sanomatyyppi on käytettävissä kyseisessä ympäristössä. Yleisiä tarkennuksia ovat osajoukon rajaaminen yleisestä standardista, tietojen pakollisuuksien asettaminen, sallittujen koodiarvojen listaus sekä teknisten ja kaupallisten sääntöjen asettaminen.

Kun sähköisen tiedonsiirto (EDI) otetaan käyttöön kauppakumppanien välillä niin tällöin yleensä vastaanottaja luovuttaa lähettäjälle soveltamisohjeen, jonka mukaisesti tietoja pyydetään välittämään, jotta ne ovat koneellisesti vastaanottajan tulkittavissa. Kun lähettäjä on mielestään saanut muodostamansa aineiston soveltamisohjeen mukaiseksi, aloitetaan kahdenkeskinen testaus. Yleensä testauksesta muodostuu molempia osapuolia sitova iteratiivinen prosessi. Keskeisenä syynä on, ettei lähettäjällä ole riittäviä työkaluja testauksen itsenäiseen suorittamiseen. Usein lähettäjällä on käytössään vain sanoman rakennekuvaus, jolla voidaan suorittaa XML-validointi, mutta tämä ei kata soveltamisohjeessa määriteltyjä tarkennuksia ja sääntöjä, joten itsenäisesti tehty testaus jää hyvin vajavaiseksi. Etenkin tilanteissa, joissa useita käyttöönottoja on tarkoitus tehdä saman soveltamisohjeen mukaisesti, on järkevää määrittää testausprofiili, joka kattaa sekä XML-validoinnin että soveltamisohjeen tarkennukset.

Johdatus Truugon käyttöön