Validation API

Rajapinta mm. TEAPPSXML-verkkolaskujen testaukseen

Truugon laadunvarmistus ja virheraportointi voidaan liittää saumattomaksi osaksi, mm. TEAPPSXML-verkkolaskujen käsittelyä, API-rajapinnan avulla. Kun selkeä ja yksityiskohtainen testauspalaute saadaan aina nopeasti ja vaivattomasti, säästyy merkittävästi aikaa ja resursseja.

Käyttöesimerkkejä

Laskutusjärjestelmän päivityksen yhteydessä yritys haluaa varmistaa, että järjestelmän tuottamat aineistot ovat yhä vaatimusten mukaisia. Testaamalla esimerkiksi 1000 aineistoa Truugon get-status API-kutsulla, myös harvoin toistuvat virheet voidaan paikantaa nopeasti. Järjestelmäkehittäjä saa get-report-kutsulla helposti yksityiskohtaiset tiedot kunkin virheellisen aineiston puutteista.

HYÖDYT: Varmistetaan aineistojen laatu nopeasti ja tehokkaasti, samalla välttäen ikävät yllätykset tuotannossa.

Asiakastuen tavoitteena on ratkaista ongelmatilanteet nopeasti ja kustannustehokkaasti. Asiakastuen tekninen tietämys ja työkalut harvoin kuitenkaan riittävät verkkolaskujen teknisten aineisto-ongelmien ratkomiseen. Tällöin palloa joudutaan siirtämään henkilöltä toiselle, jolloin vastausajat pitenevät ja kustannukset kasvavat.

Kun Truugo API liitetään osaksi asiakaspalvelun työkaluja, voidaan asiakkaalle antaa välitön vastaus ja vain erityistapaukset ohjataan asiantuntijoiden selvitettäväksi. Truugon get-status API-kutsun avulla asiakaspalvelija saa välittömästi tiedon, onko aineistossa puutteita. Virheellisten aineistojen osalta get-report API-kutsu tuottaa asiakaspalvelijalle yksityiskohtaisen virheraportin, jonka voi jakaa helposti myös asiakkaalle.

HYÖDYT: Nopeat vasteajat parantavat asiakastyytyväisyyttä ja asiakastuen kuormitus vähenee.

Laskuttaja haluaa varmistaa aineistojen laadun lähetysvaiheessa, koska edeltävien laskujen läpimeno/maksatus on viivästynyt tai estynyt sisältövirheiden takia. Laskutussovellukseen integroitu testauspainike (get-status API-kutsuna) antaa asiakkaalle nopeasti tiedon, ovatko aineiston rakenne ja sisältö kunnossa. Virheellisten aineistojen osalta get-report API-kutsu tuottaa asiakkaalle välittömästi yksityiskohtaisen virheraportin, jonka avulla virheet on nopea paikantaa ja korjata.

HYÖDYT: Laskutussovellukseen integroitu validointimahdollisuus tuottaa lisäarvoa, parantaa käyttökokemusta ja vähentää asiakastuen tarvetta.

Laskutusprosessissa havaituista aineistovirheistä tulee välittää ymmärrettävä ilmoitus laskuaineiston lähettäjälle mahdollisimman nopeasti ja vaivattomasti. Helpoiten selkeä ja kattava virheilmoitus saadaan käyttämällä get-report API-kutsua, jolloin testausraportin URL voidaan sellaisenaan välittää aineiston lähettäjälle. Tarvittaessa räätälöityä virheraporttia, voidaan sen luomiseen hyödyntää get-feedback-kutsutyyppiä.

HYÖDYT: Tehokas virhemekanismi nopeuttaa virheiden selvittämistä, parantaa palvelukokomusta ja vähentää asiakastuen kuormitusta.

Käyttöönotto

Lisätiedot validointi API:n kutsutyypeistä (englanniksi): https://www.truugo.com/validation_api/

Yleiset ohjeet API:n käyttöönottoon (englanniksi): https://www.truugo.com/api/

Ota yhteyttä, kun haluat tarkempia tietoja API-toiminnallisuudesta.

Ota yhteyttä