TEAPPSXML API

Rajapinta TEAPPSXML-verkkolaskujen testaukseen

Truugo-aineistotestaus voidaa liittää saumattomaksi osaksi yrityksen järjestelmiä API-rajapinnan avulla. Kun testauspalaute saadaan aina nopeasti ja vaivattomasti, säästyy merkittävästi aikaa ja resursseja.

Käyttöesimerkkejä

Järjestelmäkehitys

Laskutusjärjestelmän päivityksen yhteydessä yritys haluaa varmistaa, että muutosten jälkeen järjestelmän tuottamat aineistot ovat yhä vaatimusten mukaisia. Testaamalla esimerkiksi 1000 aineistoa Truugo validateAndReturnCode API-kutsulla, voidaan mahdolliset virheet paikantaa nopeasti. Järjestelmäkehittäjä voi tehtyjen korjausten jälkeen testata Truugo-portaalissa, että virheelliset aineistot on saatu kuntoon.

HYÖDYT: Varmistetaan aineistojen laatu nopeasti ja tehokkaasti, samalla välttäen ikävät yllätykset tuotannossa.

Asiakastuki

Asiakastuen tavoitteena on ratkaista mahdolliset ongelmatilanteet nopeasti ja kustannustehokkaasti. Asiakastuen tekninen tietämys ja työkalut harvoin kuitenkaan riittävät verkkolaskujen teknisten aineisto-ongelmien ratkomiseen. Siten palloa siirretään seuraavalle, vastausajat pitenevät ja kustannukset kasvavat.

Kun Truugo API liitetään osaksi asiakaspalvelun työkaluja, voidaan asiakkaalle antaa nopea vastaus ja vain erityistapaukset ohjataan asiantuntijoiden selvitettäväksi. Truugon validateAndReturnCode API-kutsun avulla asiakaspalvelija saa välittömästi tiedon, onko aineistossa puutteita. Virheellisten aineistojen osalta validateAndReturnUrl API-kutsu tuottaa asiakaspalvelijalle yksityiskohtaisen virheraportin, jonka voi tarvittaessa jakaa helposti myös asiakkaalle.

HYÖDYT: Nopeat vasteajat parantavat asiakastyytyväisyyttä ja asiakastuen kuormitus vähenee.

Laskutussovellus

Laskuttaja haluaa varmistaa aineistojen laadun lähetysvaiheessa, koska edeltävien laskujen läpimeno/maksatus on viivästynyt tai estynyt sisältövirheiden takia. Laskutussovellukseen integroitu testauspainike (validateAndReturnCode API-kutsuna) antaa asiakkaalle nopeasti tiedon, ovatko aineiston rakenne ja sisältö kunnossa. Virheellisten aineistojen osalta validateAndReturnUrl API-kutsu tuottaa asiakkaalle välittömästi yksityiskohtaisen virheraportin, jonka avulla virheet on nopea paikantaa ja korjata.

HYÖDYT: Laskutussovellukseen integroitu validointimahdollisuus tuottaa lisäarvoa, parantaa käyttökokemusta ja vähentää asiakastuen tarvetta.

Automaattinen virheraportointi

Laskutusprosessissa havaituista aineistovirheistä tulee välittää ymmärrettävä ilmoitus laskuaineiston lähettäjälle mahdollisimman nopeasti ja vaivattomasti. Truugon validateAndReturnSvrl API-kutsun avulla lähettäjälle voidaan tuottaa räätälöity virheilmoitus. Helpoiten selkeä ja kattava virheilmoitus saadaan käyttämällä validateAndReturnUrl API-kutsua, jolloin testausraportin URL voidaan sellaisenaan välittää aineiston lähettäjälle.

HYÖDYT: Tehokas virhemekanismi nopeuttaa virheiden selvittämistä, parantaa palvelukokomusta ja vähentää asiakastuen kuormitusta.

Kutsutyypit

validateAndReturnCode

Testauksen lopputulos palautetaan koodina: FAILED, INVALID, PASSED, VALID

Soveltuu prosessin ohjaukseen ja virheellisten aineistojen seulomiseen suuremmassa aineistojoukosta.

Tiedostoja ei tallenneta Truugo-palvelimelle.

koodien selitykset englanniksi

validateAndReturnSvrl

Aineistolle suoritetaan Schematron-testaus ja lopputulos palautetaan SVRL (Schematron Validation Report Language) muodossa eli XML-dokumenttina.

Soveltuu tilanteisiin, joissa testauspalautetta on tarkoitus (jatko)jalostaa omissa järjestelmissä.

Tiedostoja ei tallenneta Truugo-palvelimelle.

validateAndReturnUrl

Testauksen lopputuloksena palautetaan testauksen lopputulos koodina ja testausraportin www-osoite (URL).

Soveltuu etenkin tilanteisiin, joissa testauspalaute esitetään suoraan loppukäyttäjälle (asiakastuki / asiakkaat). Testausraportin ohessa käyttäjälle on tarjolla kaikki samat lisätoiminnot kuin Truugo-portaalissa.

Aineisto ja testausraportti tallennetaan Truugo-palvelimelle API-kutsussa määrittelyksi ajaksi (5min...30pv). Käyttäjä voi myös halutessaan poistaa raportin ennen määräajan täyttymistä. Testausraportti on suojattu SSL-yhteydellä ja 32-merkin pituisella uniikilla tunnisteavaimella (uid).

Käyttöönotto

TEAPPSXML API:n pilotointi on käynnissä. Halutessasi osallistua pilotointiin tai saada ensimmäisten joukossa uuden API-rajapinnan käyttöön, ota yhteyttä!

Yleiset ohjeet API:n käyttöönottoon (englanniksi): https://www.truugo.com/api/

Kullekin asiakkaalle luodaan API-tili, jonka kautta löytyvät tekniset yksityiskohdat API:n käyttöönottoon.