Testausraportti

formaali ja selkokielinen palaute

Testausraportti on yhteenveto testauksen tuloksista. Raportissa virheet ja parannusehdotukset on listattu testausvaiheittain formaalissa, mutta selkokielisessä muodossa. Testausraportti esitetään valitulla kielellä (alla englanninkielinen esimerkki).

Testiraportti

Testausraportissa testauksen lopputulos on jokin seuraavista:

Tarkistus keskeytetty:
Aineistossa on tekninen virhe, testausprofiilia ei ole tarkoittu ladatulle aineistolle tai aineisto ei ole läpäissyt perusvaatimukset sisältävää kriittistä testausvaihetta.
Hylätty huomautuksin:
Yksi tai useampi pakollinen testausvaihe on päättynyt "hylätty"-merkintään.
Hyväksytty huomautuksin:
Yksi tai useampi suositeltu testausvaihe on päättynyt "hylätty"-merkintään.
Hyväksytty:
Aineisto on läpäissyt kaikki testausvaiheet virheittä.
Seuraavaan osioon: Testauslomake - sisältötestaus helposti itsepalveluksi