Esittely

Testausraportti

Formaali ja selkokielinen palaute

Testausraportti kokoaa testausvaiheiden virheilmoitukset yhdeksi yhtenäiseksi dokumentiksi. Testauksen lopputulos esitetään myös koodina:

FAILED:
Aineistossa on tekninen virhe, testausprofiilia ei ole tarkoittu ladatulle aineistolle tai aineisto ei ole läpäissyt perusvaatimukset sisältävää kriittistä testausvaihetta.
INVALID:
Yksi tai useampi pakollinen testausvaihe on päättynyt "hylätty"-merkintään.
PASSED:
Yksi tai useampi suositeltu testausvaihe on päättynyt "hylätty"-merkintään.
VALID:
Aineisto on läpäissyt kaikki testausvaiheet virheittä.

Testausraportti sisältää kustakin virheestä yksityiskohtaiset tiedot, kuten virheen kuvauksen, rivinumeron sekä linkin testatun aineiston virheellisen kohtaan. Seuraavassa on esimerkki testausraportista:

Testiraportti Testiraportti

Esimerkit:
- Testausraportti (XML)
- Testausraportti (EDIFACT)

Seuraava artikkeli: Testauslomake - sisältötestaus helposti itsepalveluksi