Esittely

Palvelun hyödyt

Sähköisen tiedonvälityksen ja prosessien automatisoinnin luvataan vähentävän manuaalista työtä ja nopeuttavan prosesseja. Hyödyt saavutetaan kuitenkin vain, mikäli välitettävien aineistojen laatu mahdollistaa niiden automatisoidun käsittelyn. Truugo auttaa ratkaisemaan tähän liittyvät haasteet, kattaen aineistorajapintojen dokumentoinnin, testauksen ja laadunvarmistuksen.

Hyödyt yritykselle

Yhdistetty dokumentointi- ja testausalusta

Truugo nivoo dokumentoinnin ja testausartefaktien toteutuksen yhteen, tarjoten myös testaustyökalun loppukäyttäjille. Päästään siis eroon erillisistä työkaluista ja työvaiheista, jotka johtavat vääjäämättä toisteiseen työhön ja inhimillisiin virheisiin. Koska testausartifakteilla on tekninen sidos dokumentaatioon, vältytään myös tarpeettomalta selvittelyltä, onko yllättävien ongelmien syy dokumentaatiossa vai tarkistussääntöjen toteutuksessa.

Eri aineistomuotojen testaus yhdellä työkalulla (XML, EDIFACT, JSON, CSV, FLAT, jne.)

Enää ei ole tarvetta erillisille työkaluille, esimerkiksi EDIFACT-aineistojen testaukseen. Truugo tarjoaa ainutlaatuisen ratkaisun eri syntakseihin perustuvien aineistojen testaamiseen täsmälleen samalla tapaa. Sovelluksessa on sisäänrakennettu tuki XML ja EDIFACT-aineistoille ja muunlaiset aineistot voidaan kattaa esikäsittelijän avulla. Ei työkalujen asentamista ja opettelulta, vain napin painallus ja saat välittömän palautteen selkokielisessä muodossa.

Aineistotestaus automatisoituna prosessina

Manuaalisten testien ohella aineistoja voidaan testata myös koneellisesti API ja FTPS rajapintojen kautta, mikä avaa joustavat mahdollisuudet testausprosessin osittais- ja kokonaisautomaatioon.

Asiakastuen tai testaustiimin apuvälineeksi

Truugo on suunnitelty etenkin tiimikäyttöä silmällä pitäen. Palveluun voidaan luoda testausryhmiä erilaisilla pääsyoikeuksilla ja ryhmän vetäjä voi helposti seurata testausten etenemistä omasta käyttöliittymästään.

Sama ratkaisu myös kauppakumppaneille

Truugon avulla yritys voi tarjota sanomien testauksen itsepalveluna myös kauppakumppaneilleen. Määritä, mitkä testausprofiilit tarjotaan ulkoisille käyttäjille ja kutsu kauppakumppanit testaamaan.

Suurten aineistoerien testaus vaivatta

Yksittäisten aineistoja voidaan testata helposti www-käyttöliittymän kautta, mutta myös suurien aineistomäärien testaaminen on vaivatonta API-rajapinnan kautta.

= Kustannus- ja aikasäästöt, korkeampi laatu, riskien minimointi

Testausmääriä voidaan kasvattaa ilman merkittävää lisävaivaa ja -kustannuksia. Kumppanien keskinäinen testaustarve ja henkilöriippuvaisuus vähenevät. Itsepalvelutestaus ja välitön palaute minimoivat testaukseen kuluvan ajan.

Nykyaikainen ja kustannustehokas toimintamalli parantaa asiakkaiden palvelukokemusta ja tarjoaa kilpailuedun kumppanuuksia solmittaessa.

Hyödyt käyttäjälle

Aineiston tarkistus yhdellä napin painalluksella

Truugo on pilvipalvelu, jonka käyttö on helppoa ja vaivatonta. Aineisto ladataan palveluun, joka suorittaa kaikki tarvittavat tarkistukset yhdellä napin painalluksella. Ei asennuksia, ei opettelua, ei ylläpitoa.

Välitön palaute ajasta/paikasta riippumatta

Perinteinen testausprosessi sitoo molempia osapuolia alusta alkaen. Testipalautteen saaminen voi kestää usein päiviä tai jopa viikkoja. Kahdenkeskinen iteratiivinen testausprosessi on usein myös henkilösidonnaista, jolloin lomat ja poissaolot muodostavat prosessille merkittävän pullonkaulan.

Truugon välitön testipalaute mahdollistaa virheiden korjauksen ja uusien testien suorittamisen iteratiivisena prosessina. Viikkojen sijaan testaus on mahdollistaa suorittaa tunneissa tai minuuteissa.

Virheilmoitukset käyttäjäystävällisessä muodossa

Perustason työvälineet, kuten XML-työkalut (XML Spy, Stylus Studio, oXygen) tuottavat vain teknisen palautteen, joka ei yksilöi substanssitason ongelmaa.

Truugon tarkistukset perustuvat testaussääntöihin, jotka kuvataan selkokielisinä ehtoina kohderyhmän kielen ja termistön huomioiden. Siten testauksen voi tarpeen mukaan suorittaa joko asiakastuki, asiaosaaja, IT-osaaja tai sovellustoimittaja.

Esimerkkejä Truugon ja XML-editorien virheilmoituksista

Kattaa myös sääntö- ja eheystarkistukset

Perinteinen aineistotarkistus (validointi) kattaa vain rakennetarkistuksen ja joitain tietojen muotovaatimuksia. Valtaosaan sähköisistä aineistoista liittyy kuitenkin summatarkistuksia sekä erilaisia tietojen riippuvuussuhteita (joko-tai/jos-niin/ei-eikä/sekä-että), joita ei voida määrittää sanoman rakennekuvauksessa (W3C XML Schema, DTD). Eheysvirheet havaitaankin usein aikaisintaan kumppanien kahdenkeskisessä testauksessa ja pahimmillaan vasta tuotannossa.

Truugon testaussääntöjen avulla rakenne-, muoto- ja eheysvaatimukset voidaan tarkistaa yhdellä kertaa.

Esimerkkejä mahdollisista eheystarkistuksista

Testaus oman aikataulun mukaan, ilman välikäsiä

Kumppanien kahdenkeskiseen testaukseen osallistuu perinteisesti useita henkilöitä (projektipäällikkö, asiaosaaja, IT-osaaja, sovellustoimittaja) molemmista organisaatioista. Siten iteraatiot ja tilannepalaverit kuluttavat merkittävästi resursseja ja pitkittävät aikatauluja.

Truugon avulla testausprosessia voidaan keventää huomattavasti. Merkittävä osuus testauksesta voidaan suorittaa itsenäisesti (ilman kahdenkeskisiä iteraarioita) tarkistusten kattaessa myös muoto- ja eheysvaatimukset. Koska testauksesta saadaan lisäksi selkokielinen palaute, ei myöskään virheiden tulkintaan tarvita välikäsiä.

Reaaliaikainen testaustilanne aina nähtävissä

Testaukseen liittyy perinteisesti tarpeetonta kontaktointia, jolla selvitetään testaustilanne osana projektiraportointia.

Truugossa testaus on läpinäkyvää, sillä ajetuista testeistä muodostetaan käyttäjäkohtaiset tilastot. Testaustilanne testausmäärineen ja mahdollisine ongelmineen on siten aina nähtävissä reaaliajassa.

Seuraava artikkeli: Vaatimusten määrittely