XML ja EDI

XML

XML (eXtensible Markup Language) on standardi, jonka avulla tiedot voidaan esittää rakenteisena dokumenttina. Rakenteinen dokumentti sisältää tiedot jäsennellyssä muodossa, jolloin dokumentin yksittäiset tiedot ovat koneellisesti luettavissa ja tulkittavissa. XML-dokumentin tietorakenne jäsennellään niin sanottujen XML-tägien avulla. Kukin yksittäinen tieto merkitään alku- ja lopputägillä ja varsinainen tieto esitetään näiden tägien välissä. Tägin nimi yksilöi, mistä tiedosta on kulloinkin kyse. Tägi voi sisältää myös sisäkkäisiä tägejä:

     <Person>
     <FirstName>Seppo</FirstName>
     <LastName>Suomalainen</LastName>
     </Person>
    

Rakennekuvaus määrittää kunkin XML-dokumentin sallitun tietorakenteen eli tietojen esittämisen järjestyksen ja tägit, joilla kukin tieto merkitään.

XML:n yleisimpiä käyttökohteita ovat organisaatioiden välinen sähköinen tiedonsiirto (EDI), tietojen tallennus ja monikanavajulkaisu.

XML-dokumentteja voidaan käsitellä tavallisella tekstieditorilla, mutta yleensä tarvitaan erityinen XML-työkalu.

XML-rakennekuvaus