XML ja EDI

XML-työkalut

XML-aineistojen käsittelyyn on joukko yleisiä työkaluja, joilla XML-aineistoja voidaan muodostaa, validoida ja muuntaa muodosta toiseen. Tunnetuimmat kaupalliset XML-työkalut eli "XML editorit" ovat Altova XML Spy, Stylus Studio XML Editor ja oXygenXML. Kaupallisten XML-työkalujen käyttäjäkohtaiset hinnat vaihtelevat ominaisuuksista riippuen 200-1000€ välillä.

XML-editorilla dokumentille voidaan suorittaa XML-validointi, jolla tarkistetaan, että XML-dokumentti on määritellyn rakennekuvauksen mukainen.

Ovatko nämä siis Truugon kilpailijoita? Eivät, niiden päätarkoitus on XML-aineistojen tuottaminen ja muokkaaminen. Niiden tarjoamalla validointitoiminnolla tarkastetaan ainoastaan, että XML-aineisto on yleisrakenteeltaan kunnossa. Truugo on palvelu, jonka avulla käyttäjät voivat keskenään luoda, hallita ja jakaa laadukkaaseen XML-aineistojen validointiin käytettäviä testausprofiileja. Truugossa on tukitoimintona pelkistetty XML-editori testattujen aineistojen välittömään muokkaamiseen.

Internet on täynnä XML-validaattoreita, jotka järjestäen suorittavat vain syntaksitarkistuksen (well-formed XML) ja mahdollisesti DTD tai XSD validoinnin. Havainnollistaaksemme näiden XML-validaattorien eroa suhteessa Truugon yksityiskohtaiseen sisältövalidointiin, julkaisimme oman ilmaisen XML-validaattorin vastaavilla ominaisuuksilla.

Sähköinen tiedonsiirto (EDI)