TEAPPSXML-verkkolaskujen validointi

Verkkolaskun rakenne- ja sisältötestaus yhdellä kertaa

TEAPPSXML-testaus nopeasti ja helposti

Verkkolaskulaki astui voimaan 1.4.2020, täytättehän sen vaatimukset? Truugon avulla tarkistat, että muodostamanne TEAPPSXML-verkkolasku täyttää sille asetetut rakenne-, muoto- ja sisältövaatimukset.

TILAA TEAPPSXML-TESTAUSPAKETTI ILMAINEN PIKATESTI Sovellus on englanninkielinen.

Tarkista ilmaiseksi, onko TEAPPSXML-verkkolaskutiedostossasi virheitä. Saat löydetyistä virheistä yksityiskohtaisen kuvauksen tilaamalla TEAPPSXML-testauspaketin.

TEAPPSXML-testauspaketti

TEAPPSXML 3.0 testaus (EN16931)

EU:n semanttisen laskumallin mukaiset tarkistukset

200 sääntötarkistusta

Rakennetarkistus (Skeemavalidointi yhtenä testausvaiheista)

Tilaa tästä

Katso myös: Finvoice-validointi

Verkkolaskuaineistot ovat usein rakenteeltaan kunnossa, mutta sisällölliset puutteet estävät niiden automaattisen käsittelyn. Verkkolaskulain myötä B2B/B2G laskujen vastaanottajat voivat hylätä sisällöltään puutteelliset laskut 1.4.2020 alkaen.

Laatua ja säästöjä testausautomaatiolla

Truugo-testauspalvelussa tarkistat TEAPPSXML-laskusi helposti itsepalveluna oman aikataulusi mukaan. Testausautomaatio mahdollistaa kattavan testauksen nopeammin ja resursseja säästäen. Voit liittää tarkistukset myös saumattomaksi osaksi järjestelmiäsi TEAPPSXML API-validointirajapinnan avulla.

TEAPPSXML-aineistot huippukuntoon

TEAPPSXML-testauspaketit sisältävät rakennetarkistuksen (skeemavalidointi) ohella aineiston verkkolaskudirektiivin ja -lain mukaiset sisältötarkistukset: tietojen toistuvuudet, esitysmuodot ja loogiset riippuvuussuhteet.

Truugon tuottama testausraportti sisältää kunkin virheen osalta tarkistusehdon selkokielisen kuvauksen, viittauksen virheelliseen aineistoriviin sekä suoritetun teknisen tarkistuksen. Sekä asiaosaaja että IT-asiantuntija saavat näin tarvitsemansa tiedot puutteiden korjaamiseksi. Truugo-portaalista testausraportin voi jakaa helposti kauppakumppanille tai IT-toimittajalle.

Truugo-portaalissa voit luoda myös täsmälleen vaatimustesi mukaisen testipenkin ja tarjota sen itsepalveluna omalle tiimille tai kumppaniverkostolle. Lisätietoja englanniksi »

Testaammeko laskuaineistot puolestanne? Ota yhteyttä