Testauslomake - sisältötestaus helposti itsepalveluksi

Testauslomake on tuotteistettu ratkaisu, jolla Truugon keskeiset testaustoiminnot liitetään vaivatta organisaation omille kotisivuille. Yksinkertaistetun testauslomakkeen avulla aineistot voidaan testata helposti ja nopeasti.

Nykyinen toimintamalli ja sen ongelmat

Organisaatiot julkaisevat sivuillaan käyttämiensä sanomaformaattien soveltamisohjeet ja kehottavat olemaan testauksen osalta yhteydessä asiakastukeen. Testaus kuluttaa tällöin molempien osapuolten resursseja, jolloin asiakastuki usein ruuhkautuu. Näin ollen testaus ja siten myös käyttöönotto pitkittyvät.

Ratkaisu

Liittämällä testauslomake soveltamisohjeiden yhteyteen, voidaan siirtyä toimintamalliin, jossa kumppanit ohjeistetaan suorittamaan esitestaus itsenäisesti ja kontaktoimaan asiakastukea vasta saavutettuaan tietyn valmiustason. Testauslomakkeen kieli on valittavissa käyttökohteen mukaan.

Test form screenshot

Hyödyt

Käyttöönotot nopeutuvat, kun kahdenkeskinen testaustarve vähenee. Käyttöönottojen aikataulutus helpottuu, koska kumppanien keskitetyssä palvelussa suorittamat testit ja niiden tulokset ovat reaaliajassa nähtävissä asiakastuessa. Myös monikielisen kumppaniverkoston tuki helpottuu, kun testauslomakkeet ja testausraportit voidaan tarjota eri kielisinä.

Testaajalle ratkaisu on helppokäyttöinen ja vaivaton, sillä se ei edellytä käyttäjätunnuksia eikä erillisen sovelluksen asentamista. Lisäksi virheet voidaan korjata samalla kertaa, kun testeistä saadaan välitön ja selkokielinen palaute.

Testauslomakeprosessi

Seuraavaan osioon: Simulointi - varmuutta vastaanottokäsittelyn toimivuuteen